BAR Transport Logo
En Sund Nat på Skinner Logo

Helbredskontrol

Når du får natarbejde, har du ret til gratis helbredskontrol ifølge EU’s arbejdstidsdirektiv. Din første undersøgelse skal tilbydes før du påbegynder natarbejdet og herefter med minimum 3 års mellemrum.

Samtalen handler om din sundhed og trivsel i forhold til arbejdet om natten.

Det er forskelligt hvor og hvordan helbredssamtalen foregår, men ofte vil det være en samtale med en sygeplejerske, der ud fra dine konkrete arbejdsforhold taler med dig om mulige konsekvenser ved at arbejde om natten, hvordan du kan forebygge gener og helbredsskader, og I drøfter dine eventuelle bekymringer. Du vil normalt få en udvidet kolesterolmåling, målt blodtryk, blodsukker, BMI m.m.

Hvis sygeplejersken skønner, at du har brug for en lægelig vurdering af dit helbred, henvises til din egen læge eller en arbejdsmedicinsk klinik.

Læs lov om helbredskontrol.