BAR Transport Logo
En Sund Nat på Skinner Logo

Sygdomme

Dødelighed
Man hører ofte, at skiftearbejdere lever kortere end dagarbejdere. Det er næppe rigtigt, selvom det er svært at undersøge videnskabeligt. Der er lavet nogle få undersøgelser, hvor forskere har undersøgt den samlede dødelighed. Resultaterne tyder ikke på, at skiftearbejdere har større samlet dødelighed som følge af deres arbejde

Hjertesygdomme
Samlet set har skiftearbejdere en risiko for hjertesygdomme, der er ca. 40 % højere end dagarbejderne. Til sammenligning har rygere over 200 % højere risiko for at få hjertesygdomme end ikke-rygere. Hvis du både ryger og har skiftearbejde, er din risiko endnu større.

Mave-tarmsygdomme
Mange skiftearbejdere oplever på et eller andet tidspunkt problemer med maven. Forskerne ved ikke med sikkerhed hvorfor det er sådan, men det kan hænge sammen med at skiftearbejdernes kost er anderledes end dagarbejdernes, og måltiderne er mere uregelmæssige. Kroppens døgnrytmer spiller nok også en rolle. Der er enzymer i maven, som bryder maden ned i små dele. Mængden af enzymerer er lavere om natten, hvor skiftearbejdere ofte spiser.

Brystkræft
Flere nye undersøgelser tyder på, at der kan være en øget risiko for brystkræft blandt ansatte med natarbejde. Men der er også mange andre forhold, der kan spille ind på, om du får brystkræft. Det kan være om du som kvinde fik menstruation tidligt eller sent, din alder ved første barn, hvor mange børn du har, og så kan det også være arveligt.

Der forskes meget i at finde ud af om og hvordan skiftearbejde og brystkræft hænger sammen. En mistanke er, at natarbejdere har mindre melatonin i blodet, fordi de får lys om natten, og at det øger deres risiko for at få brystkræft. Forsøg med dyr tyder nemlig på, at melatonin beskytter mod brystkræft. Desuden er der projekter i gang, hvor forskere undersøger, om nogle skiftesystemer giver større risiko end andre.

Sukkersyge
Nogle undersøgelser viser, at skiftearbejdere har større risiko for at få gammelmandssukkersyge (diabetes II) end dagarbejdere. Forskning tyder også på, at måden dit skiftesystem er tilrettelagt på kan påvirke risikoen.

Stress
Skiftearbejde kan betragtes som en stressfaktor. Alle kender til symptomerne på for lidt søvn med almen utilpashed og hovedpine.

Det oplever næsten alle skiftearbejdere på et tidspunkt. Men skiftearbejdere klager også oftere over, at de er mere irritable, rastløse, triste, angste og nervøse.

Graviditet
I et mindre antal undersøgelser har man fundet, at skiftearbejdere har flere problemer i forhold til graviditet end dagarbejdere. Der er en lidt større risiko for at føde for tidligt, hvis du har skiftearbejde. En dansk undersøgelse tyder på, at kvinder med fast nattevagt har større risiko for at abortere ufrivilligt. Måske har skiftearbejdere også sværere ved at blive gravide.

Kilde Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Læs mere på http://shop.3f.dk/catalog/documents/3Fskiftehold_natarbejde.pdf