BAR Transport Logo
En Sund Nat på Skinner Logo

Fordele og ulemper

Der kan både være fordele og ulemper, når der er natarbejde i familien.

Den positive side er, at du kan være sammen med børnene eller dyrke dine interesser, når mange andre er på arbejde. Du har måske ligefrem valgt dine vagter ud fra, hvornår du fungerer bedst på døgnet og hvornår det passer godt for familien. Arbejder din partner også forskudt, så kan I udnytte det til jeres fordel. Fx med planlagte formiddags- eller eftermiddagsaktiviteter, når I begge har fri.

Bagsiden kan være, at familien skal være stille og vise hensyn, når du sover, at din partner skal tage sig af børnene og sociale aktiviteter foregår, mens du er på arbejde, og nogle måltider ikke spises i fællesskab.

Din omgangskreds må indstille sig på, at du er til rådighed på skiftende tider af døgnet, og at det kan være en fornuftigt at planlægge fælles aktiviteter på forhånd.

Det er en god idé at tale sammen med din familie om, hvordan din døgnrytme og dit velbefindende påvirkes af dine skiftende vagter. Det hjælper, når alle har større forståelse for, at du kan være træt og uoplagt på tidspunkter, hvor de andre er friske.